top of page

Holistische EMDR

Schokkende, stressvolle, angstige of eenzame ervaringen die in je leven een nadrukkelijke rol blijven spelen (zoals geweld, seksueel geweld of verlies), zijn met EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) goed te behandelen. Met een enkele sessie kan worden bereikt wat anders jarenlange verwerking kan vragen, omdat het de opgeslagen informatie in de hersenen verandert. Door het bijzonder snelle en blijvende resultaat is het een wereldwijd erkende, toegepaste en gerenommeerde behandeling.

Iedereen heeft wel iets meegemaakt dat (onbewust) invloed heeft op levensgeluk, stemming en gedrag. Dat kan een recente gebeurtenis zijn of van vele jaren terug. Niet altijd is men zich bewust van een trauma. Maar zelfs nare ervaringen uit de babytijd kunnen levensvreugde en zelfvertrouwen in het ‘nu’ nog sterk beïnvloeden.

Waarvoor kan EMDR worden ingezet?

 

Het eenmalig of vaker meemaken van schokkende, schaamtevolle, stressvolle of droevige ervaringen, kan ingrijpend en traumatisch zijn. Ook gebeurtenissen die ogenschijnlijk niet onder de noemer trauma vallen, kunnen nog steeds spanning of droefheid oproepen. Zelfs wanneer men te jong was om er bewuste herinneringen aan te hebben, kunnen bepaalde ervaringen sporen nalaten. De voorbeelden van zulke ervaringen en situaties zijn eindeloos. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Lichamelijk geweld (mishandeling);

 • Seksueel geweld (verkrachting, aanranding, incest);

 • Geestelijk of psychisch geweld (emotionele verwaarlozing, een koude jeugd, pestervaringen en bedreiging);

 • Schokkende ervaringen zoals een ramp, brand, overval, oorlog, ongeluk, verdrinken of verstikken;

 • Schokkend nieuws zoals bedrog, verraad, ontslag;

 • Eenzame en stressvolle ervaringen zoals de plek van zondebok in schooltijd, langdurig buiten het sociale leven staan, alleen staan, langdurige of ernstige ziekte, werkproblemen, een slepende scheiding met haat en nijd, financiële problemen;

 • Ervaringen uit de vroege jeugd zoals het overlijden van een kind, scheiding ouders, te vaak verhuizen.

Gevolgen

Zulke ingrijpende ervaringen vormen een aanslag op de basisveiligheid en kunnen in de loop van het leven psychische, emotionele en lichamelijke problemen doen ontstaan.

Wanneer je last hebt van een onverwerkt trauma kan er sprake zijn van:  

 • Vermijdingsgedrag, desinteresse, gebrek aan motivatie, stress en spanning die niet meer te ‘ontspannen’ zijn, sterke schaamte- of schuldgevoelens, zelfafkeer, destructieve neigingen, chronisch slecht humeur, agressiviteit, neurosen, fobieën, depressie, angsten, sociale en relatieproblemen, paniek, nachtmerries, gestoorde slaap, onrust, piekeren, stressgevoeligheid en een laag zelfbeeld.

EMDR sessie

 

 • Binnen een EMDR sessie worden de oorspronkelijke herinneringen (beelden, gedachten, gevoelens) aan de gebeurtenis(sen) opgeroepen. Deze worden stap voor stap losgekoppeld van de emotionele respons in je hersenen, door eenvoudige links- rechts bewegingen met de ogen, handen, of door een klikgeluid, en vervangen door gewenste beelden en overtuigingen.

 • Tijdens de sessie worden bepaalde chakra’s of auralagen gestimuleerd zodat de behandeling goed wordt afgerond.

 • Een EMDR sessie wordt zittend gedaan en duurt tussen de 60 en 120 minuten.

 • De basisvoorwaarde is het gevoel van veiligheid en zelf de regie hebben; jij bent de kapitein.

 • Ik meet van tevoren uit aan welk trauma nu het beste gewerkt kan worden: soms is dit een ander trauma dan waar je in eerste instantie aan dacht. We werken in overleg.

bottom of page